Truede britiske fugle

REKLAME

Nedenfor er en liste over truede og truede fugle fra de britiske øer. Disse særlige fuglearter er blevet truet eller har faldende bestande inden for de britiske øer og kan uddø i fremtiden.

lab pit bull mix hunde

De mest alvorlige trusler mod fuglearter er tab af levesteder, især omdannelse af forskellig oprindelig skov til ofte enkeltartede træplantager og til fugle, der kolliderer med hegn, der er rejst for at holde hjorte ude af unge plantager.Andre trusler skyldes, at moderne landbrugspraksis betyder, at rede og fugle ødelægges ved at klippe eller høste, før avl er afsluttet. Nogle fugle er faldende på grund af overforbrug af pesticider og kratklaring på grund af menneskelig overbefolkning. Fugle, der i øjeblikket er på rødlisten, inkluderer følgende:Akvatisk sanger Acrocephalus paludicola (passage vandrende gennem Storbritannien)
Capercaillie Tatrao urogallus
Corn Crake Crex crex - globalt truet
Eurasian Wryneck Jynx torquilla (uddød som avlsart)
Fantastisk bitterhed Botarus stellaris
Grå Patridge Perdix perdix
Osprey Pandion haliaetus - tab af habitat
Rødrygget skaldyr Lanius collurio (uddød som avlsart)
Red Kite Milvus milvus - jagt
Skotsk krydsbill Hookbill Scotland (endemisk)
Skylark Alauda arvensis
Sangtrøst Turdus philomelos
Stone-Curlew Burhinus oedicnemus