Truede britiske pattedyr

REKLAME

Der er omkring 64 arter af mammalia, der findes i Storbritannien. Imidlertid har flere arter oplevet dramatiske fald i antallet gennem de seneste år. Pattedyrene, der er mest udsatte, er: Bottlenose dolphin, European Hare, Hazel Dormouse, European Otter, Greater Horseshoe Bat, Greater Mouse-eared Bat, Harbor Porpoise, Red Squirrel and the Water Vole, som findes her på Animal Lodge LLC. Der er mange flere britiske pattedyr, der falder til en vis grad og er på randen af ​​at blive opført som truede eller truede. Hvis bevidsthed ikke spredes, og bevarelsesprogrammer ikke omsættes, vil de muligvis være på vej til at blive kritisk truet eller uddød.

Pattedyr har brug for et sundt miljø, hvor de kan trives, inklusive mennesker, derfor er pattedyr et eksempel og en indikation af vores miljøs kvalitet og sundhed. Hvis vores planet forsvinder og nedbrydes, kan det være stærkt tilrådeligt at undersøge, om deres tab har nogen implikationer for os.Almindeligt navn: Videnskabeligt navn:
Bottlenose delfin Tursiops truncatus
Europæisk hare Lepus europaeus
Hazel Dormouse Muscardinus avellanarius
Europæisk odder Luther Luther
Greater Horseshoe Bat administreret ferrumequinum
Større musørede flagermus Myotis myotis (uddød som bosiddende)
Marsvin Phocoena phocoena
Rød egern egern populær
Vand vol Arvicola terrestris